☆☆☆WEBオープンキャンパス☆☆☆

 

動画で見る、宇部フロンティア大学短期大学部。

保育学科、食物栄養学科の特徴や授業内容について動画にてご確認ください。

 

☆保育学科 学科紹介movie☆

 

☆食物栄養学科 学科紹介movie☆

☆食物栄養学科 授業紹介movie☆

 

☆4分でわかる入試解説動画☆